UFI-generator

Til generering af brug

Formelens numeriske kode kan være et hvilket som helst tal fra 0 til ca. 268 millioner. Det er muligt at bruge f.eks. det eksisterende virksomhedsnummer system, formelkoder eller en del af EAN-koden.

Rapporteringspligt og UFI-koder

Med oprettelsen af bilag VIII og opdateringen af CLP-forordningen er der oprettet et nyt mærkningselement (UFI-kode) og en paneuropæisk PCN-portal, der forbinder alle stater inden for et enkelt anmeldelsessystem. Anmeldelsespligten gælder blandinger med farlige egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed eller har farlige fysikalsk-kemiske egenskaber.

Hvad er UFI og hvad er det til?
UFI eller Unique Formula Identifier er en unik kode, der kræves ved indberetning af farlige blandinger til PCN-portalen og er også en obligatorisk del af etiketten. UFI består af 16 tegn og har den ensartede præfix UFI (fx UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Et selskabs momsnummer og den såkaldte numeriske formelkode er nødvendige for at oprette det. Mere information om UFI kan findes på web generator siden.
Hvad er PCN, og hvilke blandinger skal anmeldes?
PCN er en portal, der er oprettet af Den Europæiske Union og forvaltes af ECHA. Det er beregnet til indsendelse af oplysninger om farlige kemiske blandinger. Blandinger med en fare for menneskers sundhed eller med en fysisk fare skal anmeldes. Indsendelsen indeholder en UFI-kode, som også er et obligatorisk element i etiketten. Oplysningerne indsendes i et særligt i6z-format.
Hvad tager det at oprette en UFI-kode?
For at oprette en UFI kræves et virksomheds momsnummer og en såkaldt numerisk formelkode. Den numeriske formel kode kan være et hvilket som helst tal. Det eneste nødvendige er at vælge en bæredygtig form for produktnummerering, så to produkter med forskellige formler ikke indeholder den samme UFI. Det er f.eks. muligt at anvende et internt produkt nummereringssystem til at vælge den numeriske formelkode.
Hvordan ser UFI ud, og hvor står det?
UFI er en obligatorisk del af etiketten og skal være i læselig og uopslidelig form. Forkortelsen „UFI“ er ensartet, dvs. uforanderlig på alle EU-sprog og foregår selve koden, som altid er 16 tegn lang. Koden præsenteres derefter i formatet UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Hvem skal indgive en anmeldelse?
En primær forpligtelse gælder for importører, der køber et produkt uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og markedsfører det på EU-markedet, ligesom det gælder for downstream-brugere, der blander deres egne blandinger eller forstyrrer emballagen af et produkt. Endvidere kan forpligtelsen også gælde for distributører. Dette trin skal sikres, hvor anmeldelsespligten ikke er sikret af importøren eller downstream-brugeren.
Hvilke oplysninger kræves der i anmeldelsen?
Meddelelsen udvider de obligatoriske oplysninger i forhold til de oprindelige krav. For eksempel kræves der en UFI-kode, 70 % af produktets sammensætning, emballagetype og -størrelse, produktkategorier i henhold til det europæiske produktkategoriseringssystem (EuPCS), samt oplysninger om produktfarer, mærkningselementer, toksikologiske oplysninger og oplysninger om fysikalsk-kemiske egenskaber.
Fra hvornår gælder anmeldelsespligten?
Meddelelsesdatoen varierer afhængigt af brugen af produktet. For forbruger- og erhvervsbrug gælder anmeldelsespligten fra den 1. januar 2021. For blandinger til industriel brug er datoen 1. januar 2024. For produkter, der tidligere er blevet anmeldt i henhold til nationale regler, og som ikke har ændret deres sammensætning eller klassificering, forbliver de oprindelige anmeldelser gyldige indtil udgangen af 2024. Fra den 1. januar 2025 skal alle farlige blandinger på markedet anmeldes i overensstemmelse med kravene i bilag VIII til CLP-forordningen.
Hvem overføres oplysningerne til?
Anmelderen forelægger oplysninger for alle de medlemsstater, hvor blandingen er markedsført. Disse oplysninger stilles derefter til rådighed for toksikologiske centre og sundhedspersonale. Disse enheder bestemmes af hver stat på nationalt plan.
Hvor finder jeg den numeriske formel kode?
Formelens numeriske kode sammen med momsnummeret eller virksomhedens nøgle er nødvendig for at oprette den såkaldte UFI-kode. Dette tal forvaltes fuldt ud af virksomheden, der skabte UFI, og kan være et hvilket som helst tal fra 0 til ca. 268 millioner. Det er muligt at bruge f.eks. det eksisterende virksomhedsnummer system, formelkoder eller en del af EAN-koden.
Hvor får jeg virksomhedens nøgle fra?
Hvis virksomheden ikke har moms eller ikke ønsker at bruge den, er det muligt at bruge virksomhedens UFI-nøgle til at generere den. Nøglen kan opnås i web UFI generator og kan bruges til at generere UFI gentagne gange. Vi anbefaler derfor at gemme det.

Sådan opfyldes forpligtelserne i bilag VIII

Nummereringssystem

Opret et bæredygtigt nummereringssystem for dine produkter, så hver blanding har et unikt nummer, der skal bruges til at oprette UFI-koden. Du kan f.eks. bruge katalognumre eller den interne nummerering af dine produkter.

1.

UFI-kode

Når du har etableret et nummereringssystem, skal du tildele en UFI-kode til hvert produkt. SBLCore software eller en web generator kan bruges til at generere det.

2.

Registrering i portalen

Gå til ECHA og omregistrer din virksomhed, hvis du ikke allerede har loginoplysninger. For at sende meddelelser skal du anmode om at få tildelt en juridisk persons UUID.

3.

Sender meddelelser

Efter registreringen skal du oprette en meddelelsesfil og derefter sende den til PCN-portalen. Du kan også bruge SBLCore software til at generere de nødvendige dokumenter og derefter forbinde det til portalen til indsendelse.

4.

ECHA
UFI-koder

Brug af vores SBLCore software

For at forenkle arbejdet med disse nyopkøbte forpligtelser kan SBLCore-softwaren generere den krævede UFI-kode efter indtastning af de nødvendige oplysninger (firmaets momsnummer og numerisk formelkode). Virksomhedens momsnummer anvendes til at sikre kodens unikke karakter og forhindre overensstemmelse med andre virksomheders koder.

Desuden kan softwaren på grundlag af de data, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, bruges til at oprette et PCN-format til indberetning til den nye ECHA-portal. Softwaren indeholder en indbygget kontrol af de obligatoriske oplysninger, der kræves af PCN-portalen. Ved brug af valideringer underretter den brugeren om eventuelle fejl eller manglende oplysninger, der er nødvendige for en vellykket anmeldelse af blandingen til PCN-portalen.

Virksomheder behøver ikke at bekymre sig om dekodning af oplysninger vedrørende sammensætningen af rapporterede blandinger, denne information leveres kun til toksikologiske centre for at sikre akut hjælp i akutte situationer.

Softwarefunktioner

Til UFI-koder og PCN-rapporter

Leder du efter nogen til at sortere sikkerhedsdatablade for dig?

Brug vores software eller tjenester i forbindelse med oprettelse af sikkerhedsdatablade

Vi sørger for den professionelle behandling af sikkerhedsdatablade og andre aktiviteter i forbindelse med deres oprettelse i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tjenesten og softwaren er tilgængelig på 27 sprog i 36 lande, hovedsageligt fra EU. Vi vil på dine vegne fuldt ud tage os af de forpligtelser, der følger af kemikalielovgivningen.

Vores kunder

Slut dig til mere end 750 virksomheder, der allerede har brugt vores produkter eller tjenester til deres fulde tilfredshed.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Vi tilbyder løsninger til oprettelse og administration af sikkerhedsdatablade. Lad os beskæftige os med den overordnede administration i forbindelse med oprettelse, klassificering og arkivering af sikkerhedsdatablade. SBLCore software er designet til alle producenter, importører, distributører og forskellige brugere af kemikalier og blandinger.

Har du brug for råd?

Bliv i kontakt

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Den Tjekkiske Republik

Cvr-nr.: 04278968
CVR: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forstå vores besøgende adfærd, så vi kan tilbyde indhold i henhold til deres præferencer.

Mere om cookies ×
Funktionelle cookies
Denne hjemmeside bruger nødvendige cookies, som er afgørende for dens korrekte funktion. Det vil sikre den korrekte visning af siden, muliggøre indsendelse af formularer og lignende nødvendige funktioner. Disse tekniske cookies kan ikke slås fra.
Cookie Domæne Gyldighed Beskrivelse Processor
sblcore_cc da.generator-ufi.com 1 år Gemmer brugerens samtykke til brugen af cookies. SBLCore s.r.o.
Fly da.generator-ufi.com Session Gemmer oplysninger vedrørende brugerens session. SBLCore s.r.o.
Analytiske cookies
Vi bruger analytiske cookies til at evaluere vores hjemmesides ydeevne. Vi bruger disse cookies til at spore antallet af besøg, trafikkilder og brugeradfærd på vores hjemmeside – for eksempel finder vi ud af, hvilken information de leder efter, og hvilken information der er vigtigst for dem. Disse oplysninger hjælper os med at optimere webstedet og forbedre vores tjenester.
Cookie Domæne Gyldighed Beskrivelse Processor
_ga da.generator-ufi.com 2 år ID, der bruges til at identificere brugere. Google
_ga_0FGL9THVGW da.generator-ufi.com 2 år ID, der bruges til at identificere brugere. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ da.generator-ufi.com 2 år ID, der bruges til at identificere brugere. Google
Marketing cookies
Marketingcookies bruges til at vise relevante annoncer baseret på dine præferencer. Dette personlige indhold, der bruges af vores partnere, kan blive vist på forskellige websteder. Hvis du ikke vælger disse cookies, ændres antallet af annoncer ikke, men de bliver ikke længere skræddersyet til dine interesser.
Cookie Domæne Gyldighed Beskrivelse Processor
_gcl_au da.generator-ufi.com 3 måneder Det bruger Google AdSense til at eksperimentere med effektiviteten af annoncering på hjemmesider, der bruger deres service. Google